SEKOR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.

530 033 230

ul. Haliny Halskiej 14
52-129 Wrocław
NIP: 8992768612